Rondetafelgesprek over gewasbeschermingsmiddelen

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op woensdag 12 januari een rondetafelgesprek over gewasbeschermingsmiddelen. Het gesprek wordt digitaal gehouden. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

De commissievergadering vindt digitaal plaats vanwege de verscherpte coronamaatregelen in het Kamergebouw. 

Toekomstvisie

(Ervarings)deskundigen en belangenorganisaties praten tijdens het rondetafelgesprek samen met Kamerleden over gewasbescherming. Bij de teelt van gewassen, planten en bloemen worden verschillende soorten middelen gebruikt om deze te beschermen tegen ziektes en andere ongewenste invloeden. Over de toelating van deze middelen wordt op Europees niveau besloten.

Nederland wil toewerken naar zogeheten geïntegreerde gewasbescherming. Hierbij wordt zo veel mogelijk ingezet op preventieve maatregelen en biologische middelen, en zo min mogelijk op het gebruik van chemische middelen. In 2030 wil Nederland toonaangevend zijn op het gebied van duurzame gewasbescherming. Om dit te bereiken is een programma met doelen verschenen.

Gevolgen 

Kamerleden hopen tijdens het gesprek antwoord te krijgen op de vraag wat de noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen is. Ook mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden en de biodiversiteit door (chemische) middelen komen aan bod. Verschillende experts, wetenschappers, vertegenwoordigers van omwonenden en de branche nemen deel aan de vergadering.

Programma

De bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

14.00 – 14.30 uur: Wetenschap

 • Bas Bloem, Radboud UMC
 • Ilse Geijzendorffer, Louis Bolk Instituut
 • Marleen Riemens, Wageningen University & Research

14.40 – 15.10 uur: Overheid en toelating

 • Hans Muilerman, Pesticide Action Netwerk
 • Jan Verschoor, Nefyto
 • Ingrid Becks-Vermeer, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

15.20 – 16.00 uur: Branche

 • Andre Hoogendijk, BO Akkerbouw
 • Joris Baecke, LTO Nederland
 • Douwe Monsma, Bionext
 • Piet Boonekamp, Artemis

16.10 – 16.40 uur: Omwonenden

 • Joke Kolthoff, Meten = Weten
 • Alex Ouwehand, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
 • Pieter van Noord, omwonende

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf. Zij zijn gespecialiseerd in de onderwerpen waarmee de commissies waarvan zij deel uitmaken zich bezighouden, en weten wie de hoofdrolspelers en de deskundigen zijn op die terreinen.   

Meer informatie en live volgen

 • Volg het rondetafelgesprek op woensdag 12 januari vanaf 14.00 uur via de livestream van de Tweede Kamer of de app Debat Direct. 
 • Een aantal genodigden heeft position papers aangeleverd voor het rondetafelgesprek. Deze kunt u hier lezen.