Rondetafelgesprek over CETA-verdrag

De Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt op woensdag 6 november 2019 een rondetafelgesprek over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA). Aansluitend spreekt de commissie met de Canadese ambassadeur Lisa Helfand en Hiddo Houben, hoofd van de afdeling EU-Noord Amerika van het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Commissie.

De EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is een verdrag tussen de EU en Canada. Het belangrijkste doel van CETA is om de handel met Canada makkelijker en goedkoper te maken. Het wordt voor Europese bedrijven makkelijker om producten en diensten in Canada te verkopen en het wordt voor Canadese bedrijven makkelijker om in Europa te opereren. Allerlei heffingen op goederen en diensten worden afgeschaft. Voor bedrijven uit de EU en Canada gaan dezelfde regels gelden. De Europese economie kan groeien door CETA.

Goedkeuring CETA

De onderhandelingen begonnen in 2009. Het akkoord kwam tot stand in 2016. Het Europees Parlement keurde het verdrag goed in 2017. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord ging daarmee in.
Het CETA-verdrag is voor het grootste deel een handelsverdrag. Binnen de regels van de Europese Unie hoeft een handelsverdrag alleen door het Europees Parlement en de Raad van ministers goedgekeurd te worden.
Een deel van CETA gaat echter niet over handel, maar over investeringsbescherming en geschillenbeslechting. Ook ligt het verdrag  politiek erg gevoelig en veel lidstaten wilden toch graag een vinger in de pap.
De Europese Commissie besloot daarom dat de goedkeuring toch via een uitgebreide procedure zou verlopen, waarbij de lidstaten ook een stem hebben. Iedere lidstaat moet het verdrag daarom ook ratificeren voordat het helemaal in werking kan treden. Tot nu toe hebben twaalf  landen CETA geratificeerd.

Voordelen

Volgens de voorstanders van CETA zal CETA leiden tot een groei van de economie en werkgelegenheid. Zo worden douanetarieven voor Nederlandse exporteurs en importeurs afgeschaft, komen er nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse boeren en voedselproducenten en wordt de Canadese dienstenmarkt opengesteld voor Nederlandse bedrijven. Zo worden ook Nederlandse bedrijven  in staat gesteld om op meer overheidsopdrachten in Canada in te schrijven.
Nederlandse innovaties, auteursrechten en handelsmerken genieten na aanvaarding van de CETA dezelfde bescherming in Canada als in Europa en Nederlandse beroepsbeoefenaren kunnen gemakkelijker in Canada werken.
Investeringen tussen Nederland en Canada worden gestimuleerd.
Ook wordt het Nederlandse midden- en kleinbedrijf geholpen meer naar Canada te exporteren.

Nadelen

De tegenstanders noemen als bezwaren dat het bedrijven de mogelijkheid geeft om via het investeringshof dat in het verdrag is opgenomen, regeringen aan te klagen als overheidsbeslissingen hun investeringen ondermijnen.
Hierdoor zouden bestaande afspraken over bijvoorbeeld het milieubeleid in gevaar kunnen komen. Bedrijven zouden kunnen klagen dat strenge milieu-eisen tot oneerlijke concurrentie leiden. Zo zou bijvoorbeeld de afbouw van de gaswinning kunnen worden tegengehouden als Canadese gas- en oliefirma’s bezwaar maken.
Boeren zijn bang voor oneerlijke concurrentie met Canada door CETA. In het verdrag wordt afgesproken dat Canada en de EU elkaars standaarden erkennen, waaronder ook voor voedselveiligheid. Omdat de standaarden op sommige gebieden in Canada lager zijn dan in de EU, kunnen Canadese boeren tegen lagere kosten produceren. Europese boeren vrezen dat er veel goedkope landbouwproducten uit Canada op de Europese markt zullen komen, waar zij niet tegen kunnen concurreren.
In 2015 nam de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een petitie tegen TTIP en CETA in ontvangst met meer dan 110.000 handtekeningen van Nederlanders. De actie van het Europese burgerinitiatief Stop TTIP & CETA haalde in de EU meer dan 3,2 miljoen handtekeningen op.

Het rondetafelgesprek

Om zich goed voor te bereiden op het debat in de Tweede Kamer ontvangt de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen en de wetenschap op woensdag 6 november. In het eerste blok zal de commissie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbonden spreken, in het tweede blok met  boerenorganisaties en het maatschappelijk middenveld en in het derde blok zullen wetenschappers hun licht laten schijnen over voor- en nadelen van de CETA.

Volg live

Het rondetafelgesprek (van 10.00 tot 13.00 uur) en de aansluitende gesprekken (van 13.00 tot 14.00 uur) vinden plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het rondetafelgesprek, het gesprek met de Canadese ambassadeur en het gesprek met Hiddo Houben horen. Zodra het woordelijk verslag van de overleggen klaar zijn, kunt u dit via dezelfde links lezen.

Naar boven