Onderzoek naar vuurwerkramp Enschede ontvangen

De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 1 december het onderzoeksrapport van de Universiteit Twente over de vuurwerkramp in Enschede ontvangen. De onderzoekers beschrijven in het rapport hoe de ramp heeft kunnen gebeuren, welke acties naderhand zijn genomen, en wat nog nodig is om een dergelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen. Het rapport geeft de Tweede Kamer ook handvatten om te leren van fysieke rampen.

Krater van de vuurwerkramp
De overblijfselen van de bunkers op het terrein waar de vuurwerkramp plaatsvond. De foto is van 2010, tien jaar na de ramp. © Tubantia

Het rapport is een gevolg van de motie Leijten die op 21 juni 2021 door de Kamer werd aangenomen. Hierin werd het Presidium verzocht om met een voorstel te komen voor een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede en de afhandeling daarvan. Daarbij moesten de bevindingen van onderzoeker Paul van Buitenen worden betrokken. Van Buitenen deed jarenlang onderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp. 

Veiligheidswinst

De commissie Justitie en Veiligheid heeft de opdracht voor het onderzoek uitgezet. In die opdracht is ervoor gekozen om het onderzoek te richten op onderwerpen waarvan iedereen kan leren en waarvan naar verwachting veiligheidswinst te boeken valt.

Technische briefing

Op donderdag 21 december organiseert de commissie een technische briefing over het onderzoek naar de vuurwerkramp. 

Volg live en lees meer