Nieuwe locatie Tweede Kamer opent deuren voor bezoekers

Op dinsdag 7 september eindigt het zomerreces. Op die dag vindt de eerste vergaderdag van de Tweede Kamer plaats in de tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg. De Kamer gaat dan in het nieuwe gebouw ook weer gedeeltelijk open voor publiek.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp verheugt zich op de aanwezigheid van publiek in het nieuwe gebouw, al is het aantal bezoekers dat bij plenaire vergaderingen kan zijn, beperkt. Zij schrijft dat vandaag in een brief aan de Kamerleden.  

Bezoekers: aanmelden verplicht

Bezoekers zijn vanaf dinsdag 7 september weer welkom op de plenaire vergaderdagen in de Tweede Kamer. Zij moeten zich van tevoren voor een tijdblok aanmelden. Dat kan via deze website. Er zijn vijf tijdblokken van twee uur; het eerste start om 10.00 uur. Het laatste tijdblok loopt door tot einde van de vergadering. Per tijdblok is er plaats voor vijftien personen.

Statenpassage

Bezoekers kunnen maximaal een tijdblok reserveren. Daarbinnen kunnen zij plaatsnemen op de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal om een debat te volgen en de Statenpassage bekijken. Slechthorenden kunnen bij de bode een speciale koptelefoon aanvragen.

Commissiezalen

In verband met de 1,5 meter maatregel is het vooralsnog niet mogelijk om bezoekers toe te laten tot de publieke tribunes van commissiezalen. Alle openbare vergaderingen worden live gestreamd op de website van de Tweede Kamer en via de app Debat Direct.

Scholierenbezoeken ProDemos

Vanaf maandag 13 september gaat ProDemos op verschillende dagen doordeweeks weer groepen scholieren rondleiden door het Kamergebouw. 

Petitieaanbiedingen

Mensen die een petitie willen komen aanbieden in de Tweede Kamer, kunnen dat digitaal en fysiek doen. Iedere dinsdagmiddag zijn er vier petitie-aanbiedingen mogelijk. Er mogen maximaal twee mensen aanwezig zijn van de aanbiedende partij. Digitale petitieaanbiedingen kunnen op ieder gewenst moment worden ingepland.

Werkwijze Kamer

De werkwijze ten aanzien van het parlementaire proces wordt na het zomerreces verder ongewijzigd voortgezet. De Voorzitter schrijft blij te zijn dat de Kamer de deuren in het nieuwe gebouw ook voor scholieren en bezoekers kan openen.