Kamerdelegatie in Brussel voor bespreking Europees Semester

Een delegatie van drie leden uit de Tweede Kamer en drie uit de Eerste Kamer neemt van 20 tot 22 januari deel aan overleggen over het Europees Semester.

Het Europees semester is een cyclus van coördinatie van het economisch beleid en het begrotingsbeleid binnen de Europese Unie. Het slaat op de eerste periode van zes maanden van elk jaar, vandaar de naam 'semester'. Honderd leden van nationale parlementen en het Europees Parlement spreken deze week in Brussel met elkaar over het Europees Semester.

Tweede Kamerdelegatie

De rapporteur voor het Europees Semester van de Tweede Kamer, Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), zal namens de Kamer een inbreng leveren. Daarnaast spreekt de voorzitter van de Kamercommissie voor Financiën, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD), tijdens één van de deelsessies over begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen. Ook zal Pieter Omtzigt (CDA) aan de conferentie deelnemen.

Begrotingstekort

Onder invloed van de economische crisis stemmen de lidstaten en de Unie hun beleid steeds sterker op elkaar af. Als onderdeel van het Europees Semester moet Nederland zijn begrotingstekort uiterlijk in 2014 onder de 3% brengen. Voor Nederland geldt bovendien de aanbeveling om de huizenmarkt en hypotheekrenteaftrek te hervormen, evenals de pensioenen en de langdurige zorg en het functioneren van de arbeidsmarkt.

Lees voor meer uitleg over het Europees Semester de website van de Europese Commissie.

Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de activiteiten van de commissie voor Europese Zaken: @EuZaTweedeKamer.

Naar boven