Overleg Veteranenbeleid uitgesteld tot januari

Het voor maandag 9 december geagendeerde overleg over het Veteranenbeleid is uitgesteld tot januari.

Reden voor het uitstel zijn problemen met de agenda van een aantal woordvoerders. Het is de bedoeling zo snel mogelijk na het Kerstreces van de Kamer het overleg alsnog te voeren. De commissie hoopt daarover op 10 december een besluit te nemen. 

Centraal in het overleg staat de Veteranennota 2012-2013. Met de Veteranennota wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd over de stand van het veteranenbeleid. Aan de orde komen achtereenvolgens de erkenning van en waardering voor veteranen, de zorg en de bijzondere zorg voor veteranen en tot slot een aantal overige onderwerpen. Op de agenda die ook voor het uitgestelde overleg zal gelden, staan nog verschillende andere onderwerpen die met het veteranenbeleid te maken hebben.

 

Naar boven