Commissiedebat over waterschapsverkiezingen

De commissie voor Binnenlandse Zaken bespreekt maandag 9 december het voorstel voor een nieuwe opzet van de waterschapsverkiezingen

Het kabinet stelt voor de verkiezingen voor de waterschappen vanaf maart 2015 te combineren met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De verwachting is dat het combineren van de stemmingen de opkomst bij beide verkiezingen zal verhogen.

Hogere opkomst
Als het parlement het voorstel goedkeurt, zullen waterschapsbesturen niet langer via stemmen per brief worden gekozen. Bij de laatste verkiezingen via briefstemmen lag de opkomst rond de 24%. Het kabinet hoopt de opkomst te verhogen om zo de representativiteit van de waterschapsbesturen te vergroten. Bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt de opkomst al jaren rond de 50%.

De commissie voor Binnenlandse Zaken bespreekt het voorstel maandag 9 december met minister Schultz van Haegen. De agenda vindt u hier.  

De vergadering is van 14:00 - 18:00 uur in de Troelstrazaal en is live via deze website te volgen.

Naar boven