Hoorzitting over rekentoets

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt woensdagmiddag 4 december een hoorzitting/rondetafelgesprek over ontwikkelingen rond de rekentoets.

Recentelijk is discussie ontstaan over het plan van staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de uitslag van de rekentoets die leerlingen op de middelbare school en op het mbo moeten maken, vanaf volgend jaar op het diploma te zetten. Daartegen kwamen bezwaren omdat volgens een aantal partijen het rekenonderwijs nog niet op orde is. Daarom heeft de staatssecretaris voorgesteld de resultaten van de toets voorlopig op een bijlage bij het diploma te zetten.

De rekentoets wordt nu al afgenomen, maar het heeft nog geen gevolgen als een leerling de toets niet haalt. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt dat anders; een leerling die zakt voor de toets krijgt dan geen diploma.

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag de mening horen van betrokkenen en deskundigen over de ontwikkelingen rond de rekentoets en heeft daarom een aantal van hen uitgenodigd voor de hoorzitting. Deze wordt in 3 blokken opgesplitst.

1.   Blok 1 14.30 – 16.00 uur - Ontwikkelingen rond de rekentoets
• Jan van de Craats, emeritus-hoogleraar in de wiskunde (UvA)
• Marja van den Heuvel-Panhuizen, hoogleraar reken-wiskundedidactiek, Freudenthal Instituut, Faculteit Bètawetenschappen & Faculteit Sociale Wetenschappen UU
• Jan Karel Lenstra KNAW, hoogleraar voorheen algemeen directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), KNAW-onderzoek naar rekenonderwijs in basisschool
• Victor Schmidt, voorzitter Toetswijzercommissie 3F
• Geert van Lonkhuyzen, directeur College voor Examens
• Anne van Streun, voorzitter werkgroep Rekenen van commissie Meijerink
• Douwe Jan Douwes, rekendocent pabo Stenden Hogeschool en wiskundedocent hbo techniek en economie, vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging voor Reken- en Wiskunde Onderwijs

Blok 2 16.00 – 17.00 uur - Leraren VO
• Karin den Heijer, wiskundelerares Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
• Jaap de Jonge, wiskundeleraar aan gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid, bestuurslid Nederlandse Wiskunde Olympiade
• Gert de Kleuver, docent, deskundige rekenonderwijs in vo en mbo, mede projectleider bij het project RekenVoort, voor havoleerlingen zonder wiskunde in het pakket.
• Lonneke Boels, rekencoördinator vo, docent vakdidactiek rekenen op een hogeschool
• Willie de Wit, docent vo, met name bb-/kb-/g-leerlingen.
• Rob Hommen, docent wiskunde, vaksectieleider, rekencoördinator havo/vwo Lyceum Schöndeln Roermond

Blok 3 17.00-18.00 uur - Leraren po, mbo en overige deskundigen
• Thijs Dam, rekencoördinator mbo / of Kees Corbet, rekencoördinator mbo
• Linda Lieuwes, leraar basisonderwijs basisonderwijs
• Jan Willem Hengeveld, leraar basisonderwijs, betrokken bij vormgeven van rekendidactiek op school met achterstandsleerlingen
• Wim Caspers, docent TU Delft, betrokken bij niveautoetsen van vo-leerlingen
• Marian Kollenveld, voorzitter Nederlandse Vereniging Wiskunde onderwijs
• Jan Jimkes, gepensioneerd wiskundeleraar/conrector havo/vwo
• Ben Wilbrink, gepensioneerd psycholoog en toetsdeskundige; onderwijsonderzoeker

De gesprekken zijn in de Troelstrazaal en ze zijn live via deze website te volgen.

Naar boven