Rondetafelgesprek en briefing over Mali

Op vrijdag 29 november organiseert de commissie voor Buitenlandse zaken een openbaar rondetafelgesprek en een openbare ambtelijke briefing over het voornemen van het kabinet Nederlandse militairen naar Mali te sturen.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer in een zogenoemde Artikel 100 brief geïnformeerd over het plan om 368 Nederlandse militairen naar Mali te sturen als onderdeel van de missie van de Verenigde Naties onder de naamMultidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali(MINUSMA). Een Artikel 100-brief is in het Nederlandse  staatsrecht een brief van de regering aan de Tweede Kamer over ‘de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde’. 

Grondwet
De naam van de brief verwijst naar artikel 100 van de Grondwet, waarin deze verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over voorgenomen inzet is geregeld. De Tweede Kamer hoeft overigens niet in te stemmen met de voorgenomen militaire inzet. De Tweede Kamer oordeelde dat dit instemmingsrecht niet noodzakelijk was omdat ‘het ondenkbaar zou zijn dat een kabinet militairen op een buitenlandse missie zou sturen zonder dat daarvoor brede politieke steun zou bestaan’.

De brief wordt behandeld in een algemeen overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Justitie op 11 december. Vervolgens is er op donderdag 12 december een afsluitend plenair debat met stemmingen over eventueel ingediende moties.

Visie

Vooruitlopend daarop heeft de commissie een groot aantal deskundigen en betrokkenen uitgenodigd om hun visie te geven over de situatie in Mali. Dat gebeurt in een rondetafelgesprek op 29 november. De stukken die daarbij aan de orde zijn vindt u inde agenda voor de bijeenkomst. Na het rondetafelgesprek is er een technische briefing door ambtenaren van verschillende ministeries. Beide bijeenkomsten zijn openbaar. Dat geldt ook voor een gesprek om 10.00 uur met de journalist Arnold Kaskens. Hij wordt ontvangen door het SP-Kamerlid Jasper van Dijk in een zogenoemde bijzondere procedure. Dat is een ontvangst door een of meer leden van een Kamercommissie buiten een formele vergadering van de commissie.

Het rondetafelgesprek is in vier blokken verdeeld:

1. Gesprek met vertegenwoordiger van de Malinese regering (11.00-11.30 uur)
•    Hr. Toure, Minister  Counselor van de ambassade van Mali te Brussel (in het Engels)

2. militair/terrorismebestrijding/vredesopbouw (11.30-13.00 uur)
•    Sven Koopmans, Senior Mediation Expert, United Nations
•    Kees Homan, Instituut Clingendael
•    Peter Knoope, directeur International Centre for Counter-Terrorism
•    Marco Lankhorst, The Hague Institute of Global Justice
•    Rob de Wijk, directeur The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

13.00 – 13.30 uur: pauze

3. ontwikkeling/landenkennis (13.30-15.00 uur)
•   Marinus Verweij, voorzitter ICCO
•   Moussa Faye, Country Director Oxfam Novib - Mali (Engels sprekend)
•   Marie Antoinette de Veth, ontwikkelingswerker VAM (positie vrouwen in Mali)
•   Hans Hoebeke, Egmont Institute (Brussel)
•   Stephen Ellis, Afrika Studiecentrum

4. militaire vakbonden (15.00-15.30 uur)
•   Anne Marie Snels, voorzitter AFMP
   Jan Kleian, voorzitter ACOM

15.30 – 16.00 uur: Pauze

Ambtelijke briefing (16.00-18.00 uur)

•   Commandant der strijdkrachten
•   Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
•   Directeur operaties Ministerie van Defensie
•   Directeur-generaal Politieke Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken
•   Directeur-generaal Internationale Samenwerking Ministerie van Buitenlandse Zaken
•   Directeur-generaal Politie Ministerie van Veiligheid en Justitie
•   Nederlandse ambassadeur te Bamako

Alle gesprekken zijn in de Thorbeckezaal en zijn live via deze website te bekijken.

 

Naar boven