Verenigde Vergadering benoemt koningin Máxima tot regent

De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal heeft dinsdag 3 december ingestemd met voorstellen van het kabinet om koningin Máxima te benoemen tot regent en over het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning.

Verenigde Vergadering 3 december

De leden van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer kwamen dinsdag 3 december om 17.00 uur in de Ridderzaal bij elkaar voor de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. In deze openbare vergadering kwam het voorstel aan de orde om als de Koning overlijdt voordat de troonopvolgster, prinses Catharina-Amalia, 18 jaar is, koningin Máxima op te laten treden als regent totdat de troonopvolgster 18 jaar is. Mocht Koningin Máxima voordien onverhoopt al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn in dat geval benoemd tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.

Bijzondere gelegenheid 
Verenigde Vergaderingen worden alleen bij bijzonder gelegenheden gehouden, bijvoorbeeld op Prinsjesdag en bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De laatste keer dat de Staten-Generaal vergaderden over wetsvoorstellen tot het benoemen van een regent was op 9 juni 1981.

Agenda
Hieronder vindt u de links naar de drie wetsvoorstellen waarmee de Verenigde Vergadering heeft ingestemd. Via de link naar de wetsvoorstellen vindt u ook de verslagen van een commissie uit beide Kamers die de behandeling heeft voorbereid en de antwoorden van de regering daarop. De commissie, die onder leiding staat van het Eerste Kamerlid Hans Engels (D66), heeft op 26 november eindverslag uitgebracht. Voorzitter Engels van de commissie heeft als enig Kamerlid het woord gevoerd tijdens de Verenigde Vergadering.

 

Naar boven