Nationale ombudsman biedt jaarverslag aan

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft op dinsdag 21 mei het gezamenlijke jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023 overhandigd aan Kamervoorzitter Martin Bosma.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen overhandigt een document aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Beiden staan in vak K van de plenaire zaal.

Burgerperspectief: een manier van doen

Het jaarverslag 2023 kreeg de titel ‘Burgerperspectief: een manier van doen’ mee. Volgens de Nationale ombudsman zijn burgers geholpen met veranderingen in het gedrag van de overheid, niet met nog meer systemen. “Wees dienstbaar als overheid aan de samenleving. Die dienstbaarheid is gebaseerd op vertrouwen in de burger”, aldus Van Zutphen voordat hij het verslag officieel aanbood. 

Nationale ombudsman

Burgers die een klacht hebben over de overheid, kunnen bij de Nationale ombudsman terecht. De ombudsmannen - soms zijn het vrouwen, zoals Kinderombudsman Margrite Kalverboer - streven ernaar zo zichtbaar mogelijk te zijn in de samenleving. Ze gaan op bezoek op scholen, bij instanties, en geven workshops en trainingen over bijvoorbeeld klachtbehandeling, conflicthantering of het burgerperspectief in de verhouding tussen burger en overheid.

Het jaarverslag over 2022 was getiteld 'Tijd voor de burger'. Dit werd aangeboden aan de Tweede Kamer in mei 2023. 

Meer lezen

Lees het jaarverslag van de Nationale ombudsman