Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsman

De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 april 2016 na een schriftelijke stemming Margrite Kalverboer verkozen tot nieuwe Kinderombudsman. Zij is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kalverboer volgt Marc Dullaert op als Kinderombudsman. De benoeming volgt op een later moment.

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen. Zie ook de website van de Kinderombudsman.

Twee kandidaten

De Kamer had de keuze uit twee kandidaten, namelijk Margrite Kalverboer (bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Carla van Os (onderzoeker bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen). Van de 143 uitgebrachte stemmen waren 91 geldig. Daarvan zijn 78 stemmen uitgebracht op Kalverboer, en 13 op Van Os.

Subcommissie

Op maandag 21 maart informeerde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen de Kamer over drie geschikte kandidaten voor de functie van Kinderombudsman. De vacature ontstond per 1 april 2016, met het eindigen van de ambtstermijn van Marc Dullaert. Op donderdag 24 maart voerde een brede subcommissie met Kamerleden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en die voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesprekken met de drie aanbevolen kandidaten. Deze subcommissie bestond uit de volgende Kamerleden: Pia Dijkstra (D66, voorzitter), Henk van Gerven (SP), Manon Fokke (PvdA), Joost Taverne (VVD), Joël Voordewind (ChristenUnie), Mustafa Amhaouch (CDA), Fatma Koser-Kaya (D66) en Linda Voortman (GroenLinks).

Voordracht

Op donderdag 31 maart 2016 bracht de subcommissie verslag uit aan de commissie voor Binnenlandse Zaken en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgde procedure en over de voordracht. Beide commissies stemden daarop in met de voordracht van de subcommissie.

Benoemingsprocedure

De benoemingsprocedure van de Kinderombudsman is geregeld in artikel 9 van de Wet Nationale ombudsman. De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de Nationale ombudsman één of meer personen als substituut-Ombudsman. Eén daarvan vervult de rol van Kinderombudsman. De Nationale ombudsman doet daarvoor een aanbeveling door middel van een lijst van minimaal drie personen.