Kamervoorzitter bij Europese conferentie over Oekraïne

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op maandag 28 en dinsdag 29 maart deelgenomen aan de conferentie van Kamervoorzitters van de EU-parlementen in het Sloveense Brdo. Zij deed dit samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer. Belangrijke onderwerpen van overleg waren de oorlog in Oekraïne en de werkwijze van parlementen in crisissituaties.

Wat is de Voorzittersconferentie?

De Voorzittersconferentie oftewel Speakers’ Conference (EUSC) is de conferentie van de Voorzitters van de Kamers van de parlementen van de EU, inclusief het Europees Parlement. Deze conferentie bestaat al sinds 1963 en in de huidige vorm sinds 1999. Het doel is versterking van de samenwerking tussen de parlementen.

Uitwisseling

Volgens Kamervoorzitter Vera Bergkamp is er vooral gesproken over hoe de samenwerking tussen de parlementen kan worden versterkt en hebben de Voorzitters een aantal best practises uitgewisseld.

De Voorzitters hebben ook besproken wat zij kunnen doen als het gaat om de situatie in Oekraïne. Het gaat dan onder andere om het geven van een stem aan Oekraïne, zoals de Tweede Kamer op 31 maart doet door premier Zelensky via een videoverbinding te ontvangen om een toespraak te houden.

Verder spraken ze over faciliteren en organiseren, het onderhouden van contacten en ervoor zorgen dat hun eigen parlementen goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

Zo was er aandacht voor de coronacrisis. Het is belangrijk, zo concludeerden de Voorzitters, om digitaal werken steeds als optie te houden, zodat dit in tijden van crisis gemakkelijk kan worden ingezet.   

Ook de parlementaire omgangsvormen zijn in meerdere parlementen op dit moment onderwerp van debat. Hierover hebben de Voorzitters ervaringen uitgewisseld.

Oorlog in Oekraïne

De Voorzitters van de parlementen spraken ook over de EU als factor van stabiliteit in de regio. Dit onderwerp stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. De lidstaten concludeerden dat de oorlog laat zien dat vrede en veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn in Europa en dat het belangrijk is om met elkaar de ontwikkelingen in Europa te volgen en in dit geval solidariteit te betuigen aan Oekraïne.

Toespraak parlementsvoorzitter Oekraïne

Tijdens de sessie over de EU als stabiliteitsfactor in de regio sprak Ruslan Stefanchuk, Voorzitter van het Oekraïense parlement, de Voorzitters per videoverbinding toe. Naast de rol van de parlementen bij de aanpak van de crisis in Oekraïne kwam onder andere de situatie en positie van de westelijke Balkanlanden aan de orde. 

Organisatie

In het najaar van 2021 was Slovenië voorzitter van de Raad van de EU. Daarom was het Sloveense parlement de organisator van deze conferentie en vond de conferentie plaats in de Sloveense stad Brdo, nabij de hoofdstad Ljubljana.