Kamer geopend voor 'Rondje Rechtsstaat' op zaterdag 8 juni

De Tweede Kamer opende op zaterdag 8 juni van 10.00 tot 16.00 uur haar deuren voor deelnemers aan een 'Rondje Rechtsstaat'. Het publiek kon hier van alles te weten komen over het proces 'Van idee tot wet'.

Bezoekers staan op de publieke tribune
Bezoekers namen een kijkje op de publieke tribune. Een medewerker van de Tweede Kamer vertelt ze meer over wat er allemaal te zien is.

Kinderen, jongeren en volwassenen konden meedoen aan een breed scala van activiteiten. Er waren (familie)rondleidingen en colleges waarin bezoekers werden meegenomen in de stappen die je moet doorlopen om van een idee naar een wet te komen.

Rol in rechtsstaat

Acht instituties deden mee aan het ‘Rondje Rechtsstaat’: de Tweede Kamer en Eerste Kamer, de Raad voor de rechtspraak, het Kabinet van de Koning, de Hoge Raad, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen. Iedereen kon deze acht instituties bezoeken, kennismaken met de professionals die daar werken en informatie krijgen over hoe een wet tot stand komt, hoe een rechter tot zijn uitspraak komt en welke rol de verschillende instituties spelen in onze democratische rechtsstaat.

Activiteiten

 • Kleurplaten en speurtocht voor kinderen
 • Bezoek plenaire zaal, selfies maken, Grondwetstrijd, tentoonstellingen
 • (Familie)rondleidingen
 • Colleges in de Thorbeckezaal:

  11.00 - 11.45 uur - Waarom maken Kamerleden wetten?
  Kamerlid Senna Maatoug en oud-Kamerlid Renske Leijten vertelden tijdens dit college meer over hun ervaring als Kamerlid met het indienen van een initiatiefwet.

  12.00 - 12.45 uur - Hoe dien je een burgerinitiatief in?
  Natalie Kramer vertelde over haar burgerinitiatief ‘Erken Fibromyalgie’. Daarnaast vertelde oud-Kamerlid Renske Leijten over de andere mogelijkheden voor burgers om invloed te hebben op de Kameragenda.

  13.00 – 13.45 uur - Hoe ontwikkelt de Nederlandse publieke opinie zich?
  Senior wetenschappelijk medewerker Josje den Ridder vertelde over het 'Continu Onderzoek Burgerperspectieven' waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2008 in kaart brengt hoe mensen aankijken tegen politieke en maatschappelijke kwesties.

Meer informatie