Kamer debatteert over duurzaam vervoer

Kamerleden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) debatteren dinsdag 24 januari vanaf 18.00 uur over duurzaam vervoer. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van I&W komt hiervoor naar de Kamer. Het commissiedebat is live te volgen via deze website en Debat Direct.

Oplaadpunt elektrische auto op parkeerplaats

Voortgang 

De Kamerleden gaan met de staatssecretaris in gesprek over verschillende onderwerpen. Op de agenda staan onder meer de voortgang van de beleidsagenda Duurzaam Vervoer, de start van het stimuleringsbeleid van waterstof in mobiliteit, milieuzones en zero-emissiezones voor voertuigen en de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s voor de komende jaren.

Deelmobiliteit

Daarnaast is er aandacht voor de oprichting van het samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit. Deelmobiliteit - ook wel deelvervoer - is een verzamelterm voor alle vervoersmiddelen die gebruikt kunnen worden door meerdere gebruikers waarbij de gebruiker ook de bestuurder is maar deze niet zelf het vervoersmiddel bezit, aldus staatssecretaris Heijnen in haar brief eind 2022 aan de Kamer. Voorbeelden zijn deelfietsen, -scooters en -auto’s. Het belangrijkste verschil met ‘traditionele’ huurvoertuigen is dat bij deelvoertuigen het gebruik 24 uur per dag toegankelijk is (vaak via een app) zonder de tussenkomst van een persoon. Het programma gaat over bereikbaarheid, klimaat en ruimtelijke ordening en is een samenwerking tussen lokale en regionale overheden en het Rijk. 

Wat gebeurt er in een commissiedebat?

De meest voorkomende vorm van debat in een commissie is het commissiedebat. Het is een reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een commissiedebat komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een tweeminutendebat op de agenda staan.

Volg live en lees meer

Naar boven