Kamer behandelt begroting Buitenlandse Zaken

De Tweede Kamer behandelt op 13 februari de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt dit plenaire debat vanaf 16.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct. Waarom is deze begroting niet, zoals gebruikelijk, voor 1 januari behandeld?

Vergadering in de plenaire zaal.

Behandeling van begrotingen

Het streven van kabinet en parlement is om de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, voor 1 januari te hebben vastgesteld. Dit betekent: behandeling en een akkoord van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De ministeries kunnen dan in het nieuwe jaar direct beginnen met de uitvoering van het beleid. 

Nieuwe Tweede Kamer

Het afgelopen najaar is dat niet met alle afzonderlijke begrotingshoofdstukken gebeurd. Dit heeft te maken met de val van het kabinet-Rutte IV in juli en de daarop volgende verkiezingen. De Tweede Kamer in oude samenstelling besloot op 21 september enkele begrotingen nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november te behandelen, en de resterende begrotingen te laten behandelen door de Kamer in nieuwe samenstelling. Daarmee werd duidelijk dat de Kamer niet zoals gebruikelijk over alle begrotingen zou gaan stemmen begin december. 

Volg live

U kunt het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken volgen op dinsdag 13 februari vanaf 16.15 uur via de livestream of de app Debat Direct.