Gesprek over data voor onderzoek naar oversterfte

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op donderdag 15 september van 17.00 tot 18.30 uur een gesprek over het onderzoek naar oversterfte van de organisatie ZonMw. Gesprekspartners zijn vertegenwoordigers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een lid van de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt. Het gesprek is te volgen via de livestream van deze site en de app Debat Direct.

ZonMw is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg. Het heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek ingericht naar de oversterfte in Nederland in gedurende de coronapandemie in 2020 en 2021 en een klankbordgroep opgericht ter ondersteuning van het onderzoek dat RIVM en CBS gedaan hebben naar dit onderwerp in de eerste helft van 2022. Oversterfte betekent dat er een hogere sterfte is dan op basis van de statistieken verwacht kan worden. 

Toegang tot gegevens

ZonMw heeft ook een traject opgezet om wetenschappers die niet verbonden zijn aan RIVM en CBS, onderzoek te kunnen laten doen. Deze onderzoekers ervaren dat zij niet voldoende toegang krijgen tot gegevens die nodig zijn voor hun werk, meldt ZonMw in een brief aan minister Ernst Kuipers van VWS van 30 augustus 2022. Volgens ZonMw leidt dit tot belemmering van het onderzoek.

Privacy 

Het gaat vooral om vaccinatiedata (beschikbaar bij het RIVM) en de testuitslagen van de GGD's. Deze gegevens zijn om redenen van privacy en/of ethische overwegingen niet beschikbaar gemaakt voor de onafhankelijke onderzoekers, aldus ZonMw. 

Actief informeren

Momenteel wordt er gewerkt aan het regelen van de toegang tot relevante data, meldt Kuipers in een brief van 14 september 2022 aan de Kamer. "Hierbij is grote zorgvuldigheid vereist. Het moet namelijk te allen tijde op verantwoorde wijze binnen de privacy- en juridische kaders gebeuren. Wanneer er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden voor de toegang tot data en daarmee het oversterfte onderzoek, zal ik uw Kamer hier actief over informeren", schrijft de minister. Bij deze brief voegt hij de brief van ZonMw van 30 augustus.

Vertegenwoordigers

De Kamer wil zich mede via het gesprek met de vertegenwoordigers van RIVM, CBS en de klankbordgroep informeren over deze kwestie. Namens het RIVM komt directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel, namens het CBS onderzoeker Ruben van Gaalen en het afgevaardigde lid van de klankbordgroep is gezondheidseconoom en epidemioloog  Eline van den Broek-Altenburg. Zij neemt deel via een videoverbinding. 

Live volgen

Het gesprek is vanaf 17.00 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct