Gemeentelijke herindelingen en samenvoegingen

Bij de Tweede Kamer zijn vijf wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling dan wel samenvoeging aanhangig gemaakt. Het gaat om samenvoegingen van de gemeenten Landerd en Uden, Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, Heerhugowaard en Langedijk en herindelingen van Beemster en Purmerend en Amsterdam en Weesp. Extern commentaar is mogelijk tot 9 december 2020.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling. De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot woensdag 9 december 2020 in de gelegenheid tot het inzenden van schriftelijk commentaar op de wetsvoorstellen.

Op basis van de ingezonden commentaren zal de commissie besluiten over de vraag of zij een hoorzitting houdt. Als dat het geval is, zal deze op woensdag 16 december in het gebouw van de Tweede Kamer plaatsvinden. Ieder die tijdens een eventuele hoorzitting wil inspreken moet dit in zijn schriftelijke reactie melden en een contactpunt opgeven (email of telefoonnummer) zodat een uitnodiging snel kan worden verstrekt. Aanmelding voor de hoorzitting geeft niet zonder meer recht op deelname.

De inbrengdatum voor het Verslag heeft de commissie vastgesteld op dinsdag 22 december 2020 om 14:00 uur.

Kamerstuknummers

De voorstellen treft u aan onder de volgende Kamerstuknummers:

  • 35619    Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden
  • 35620    Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
  • 35621    Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
  • 35622    Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend             
  • 35623    Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Reacties

Reacties op de wetsvoorstellen kunnen worden gericht aan:

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,

Drs. F.M.J. Hendrickx,

Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Postbus 20018,

2500 EA Den Haag

Tel.: 070-318 2011

E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl