Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen start besloten gesprekken

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen voert vanaf de eerste week van het nieuwe jaar besloten voorgesprekken. Daarmee maakt de commissie volgens planning de overstap van de analyse- naar de verificatie- en wederhoorfase. In het kerstreces brengt de commissie nog een werkbezoek aan het aardbevingsgebied.

Kamerleden in gesprek met bewoners in het aardbevingsgebied tijdens het werkbezoek afgelopen zomer.

De commissie schrijft dit in een voortgangsbrief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Na de oprichting in februari van dit jaar is de enquêtecommissie gestart met dossieronderzoek. Er is schriftelijke informatie gevorderd bij tientallen betrokkenen; deze hebben honderdduizenden documenten aangeleverd. Deze informatievergaring vormt een belangrijke basis voor het dossieronderzoek, schrijft de commissie in haar brief. 

Besloten voorgesprekken

De commissie verwacht dat het zwaartepunt van de besloten voorgesprekken in januari en februari ligt. Het wordt een intensieve periode waarin de leden van de enquêtecommissie hun andere werkzaamheden als Kamerlid zullen moeten onderbreken, staat in de brief. Doel van deze voorgesprekken is om kennis en inzicht in de materie te vergroten en om informatie uit het dossieronderzoek te toetsen. Bovendien worden uit de voorgesprekken cruciale momenten, getuigen en deskundigen voor de openbare verhoren geselecteerd.

Werkbezoek

In de eerste week van het komende kerstreces brengt de enquêtecommissie opnieuw een werkbezoek aan het aardbevingsgebied. Vanwege de coronamaatregelen vinden gesprekken met bewoners buiten plaats, in de vorm van wandelgesprekken. Ook spreekt de enquêtecommissie met geestelijke zorgverleners in het aardbevingsgebied, decentrale overheden en gasbedrijven. Dit werkbezoek bouwt voort op een eerder, tweedaags werkbezoek van commissie en ondersteunende staf afgelopen zomer. Er zijn toen keukentafelgesprekken met gedupeerden gevoerd, dorpswandelingen gemaakt en er is gesproken met belangenverenigingen en schade-experts. Ook is een bezoek gebracht aan de gasopslag in Norg.