Debat over het mbo

Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Kamerleden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap debatteren hierover op dinsdag 16 april met demissionair minister Robbert Dijkgraaf. Het commissiedebat is vanaf 16.30 uur te volgen via de livestream en Debat Direct.

Leerling aan het lassen in laslokaal

Op de agenda staat een groot aantal Kamerbrieven. Deze gaan onder meer over voortijdig schoolverlaters, onderzoek naar het beleid van mbo-instellingen rond stagediscriminatie, het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo en de aanpak van basisvaardigheden in het mbo.

Rondetafelgesprek

In de week voorafgaand aan het commissiedebat vond er een rondetafelgesprek plaats. Kamerleden lieten zich tijdens dit gesprek op woensdag 10 april door verschillende deskundigen nader informeren over de staat van het mbo.

Wat is een commissiedebat?

In een commissiedebat vergadert de commissie met een minister of staatssecretaris. Kamerleden stellen vragen aan deze minister of staatssecretaris, die daar vervolgens op antwoordt. Een Kamerlid kan vragen het onderwerp van het commissiedebat te behandelen in de plenaire zaal: dat heet een tweeminutendebat. Tijdens het tweeminutendebat kunnen Kamerleden moties indienen.

Lees meer en volg het live