Debat over funderingsschade aan woningen

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 11 juni over funderingsschade aan woningen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt hiervoor naar de Kamer. Kamerleden debatteren onder andere over het advies ‘Goed gefundeerd’ van de Raad voor de leefomgeving (Rli). U kunt het debat vanaf 19.30 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Bouwvakkers leggen de fundering van een huis.

Steeds meer gebouwen hebben problemen met de fundering door de toenemende ouderdom van de gebouwenvoorraad, door bodemdaling en het veranderende klimaat, schreven de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Natuur en Stikstof en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in maart van dit jaar aan de Kamer.

Advies

Het kabinet heeft hierover advies gevraagd aan de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het verzoek was een voorstel voor te bereiden over hoe het Rijk samen met alle betrokken partijen (medeoverheden, maatschappelijke partijen, marktpartijen en burgers) tot een nationale aanpak voor de funderingsproblematiek kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is.

Goed gefundeerd

Hoewel de funderingsproblematiek in Nederland al ruim twintig jaar speelt, is een doeltreffende aanpak tot nu toe uitgebleven, stelt de Rli in het advies Goed Gefundeerd. Er zijn nog altijd maar weinig eigenaren die daadwerkelijk hun fundering laten herstellen. Terwijl de tijd verstrijkt wordt de problematiek, mede als gevolg van klimaatverandering, alleen maar groter. De al bestaande schade neemt toe en er komen steeds meer gebouwen waar schade ontstaat. Ook blijven de maatschappelijke problemen zich opstapelen in wijken, buurten en dorpen. In het advies benoemd de raad vier knelpunten en staan aanbevelingen voor een nationale aanpak.

Groot veiligheidsrisico

Het plenaire debat werd op 5 maart van dit jaar aangevraagd door Kamerlid Jan Paternotte (D66). “Er is op dit moment geen enkel commissiedebat waar dit onderwerp op de agenda staat of goed besproken kan worden", aldus het Kamerlid tijdens de regeling van werkzaamheden. "Het gaat om een heel groot veiligheidsrisico en een hele grote zorg voor heel veel Nederlanders.”

Lees meer en volg live