Debat over flexibel werken

De Tweede Kamer voert op dinsdag 14 juni van 19.45 tot 22.15 uur een debat over flexibel werken. Kamerleden van D66 en GroenLinks hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat werknemers meer vrijheid geeft om zelf te kiezen waar vandaan zij werken. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Het initiatief voor wijziging van de Wet flexibel werken komt van Steven van Weyenberg (D66) en ex-Kamerlid Paul Smeulders (GroenLinks). Senna Maatoug heeft het stokje overgenoman van haar partijgenoot Smeulders. Tijdens de coronacrisis, toen veel mensen thuiswerkten, constateerden zij dat een steviger wettelijke basis nodig is om de keuzevrijheid van werknemers vast te leggen.

Mentaliteitsomslag

"Het is evident dat een mentaliteitsomslag gaande is die van permanente aard is. Waar voor de coronacrisis slechts 30% van de werknemers op incidentele basis thuiswerkte en slechts 6% dit volledig deed, blijkt dat ongeveer 40% – 60% van de thuiswerkers verwacht dit vaker te blijven doen als de crisis voorbij is (2–3 dagen per week). Dit is geen verrassing, aangezien 55% – 70% van de thuiswerkers positieve ervaringen heeft met thuiswerken tijdens de coronacrisis", schrijven de initiatiefnemers in de memorie van toelichting bij de wet. 

Gesprek tussen werknemer en werkgever

De Kamerleden menen dat na de coronacrisis een nieuw evenwicht zal ontstaan tussen thuiswerken en het werken op de werklocatie. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om een verzoek van de werknemer om de arbeidsplaats aan te passen, op dezelfde manier te behandelen als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. De initiatiefnemers willen op deze manier sturing geven aan het gesprek tussen werknemer en werkgever over de mogelijkheden om de arbeidsplaats aan te passen. Het wetsvoorstel bevat dus geen harde grenzen wat betreft het werken op werklocatie of het werken thuis.

Initiatiefwetsvoorstel

Omdat het een initiatiefwetsvoorstel betreft, wordt het verdedigd door de Kamerleden die het indienden. Kamerleden Maatoug en Van Weyenberg zitten daarom in vak K, waar gewoonlijk de bewindslieden zitting hebben.

Lees meer en volg live

Naar boven