Debat over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten

De Tweede Kamer debatteert op 15 februari over het wetsvoorstel om de basisbeurs in het hoger onderwijs weer in te voeren. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 11.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Studenten lopen in tegengestelde richtingen door een zaal in de Haagse Hogeschool.

Het kabinet wil dat alle studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs krijgen. Reden hiervoor is dat het huidige leenstelsel voor veel studenten leidt tot hoge studieschulden. Studenten ervaren angst voor hoge schulden, wat hun gemoedstoestand negatief kan beïnvloeden. Die angst zorgt er volgens het kabinet ook voor dat jongeren er soms voor kiezen niet te gaan studeren, terwijl zij zich wel verder kunnen en willen ontwikkelen.

Aanvullende beurs

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat de inkomensgrens van ouders voor de aanvullende beurs verhoogd moet worden. Op dit moment is die grens 53.900 euro, dat moet ongeveer 70.000 euro worden. De aanvullende beurs wordt, net als nu al het geval is, omgezet van een lening naar een gift als een student binnen 10 jaar een diploma haalt.

Tegemoetkoming 

De studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd, wil het kabinet een tegemoetkoming geven. Het maakt daarbij niet uit of een student wel of niet studiefinanciering heeft gehad. Studenten die 4 jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk 1.436 euro als korting op hun studieschuld of uitbetaald. Afgestudeerden ontvangen mogelijk vanaf 2025 de korting op hun studieschuld of de uitbetaling.

Lees meer en volg live

U kunt alle bijbehorende stukken inzien. Het debat is vanaf 11.00 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.