Debat over de evaluatie van de kabinetsformatie 2021-2022

Direct na de verkiezingen van 22 november begint de formatie van een nieuw kabinet. De eerste fase daarvan is een informele verkenning. Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil meer duidelijkheid brengen over deze fase; ze heeft daarom een brief aan de Kamer gestuurd waarin zij haar visie geeft op de toekomstige verkenningsfase. De Kamer debatteert op woensdag 18 oktober vanaf 13.30 uur over de evaluatie van de kabinetsformatie van 2021-2022. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Zetels in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft sinds 2012 de regie over de kabinetsformatie. Daarvoor was het de Koning die de informateur(s) benoemde. Informateurs onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn.

Verkenners

Snel na de verkiezingsdag, wanneer de nieuwgekozen Kamer nog niet is geïnstalleerd, begint onder de 'oude' Tweede Kamer een informele opstartfase, waarin een of meer verkenners te werk gaan. De verkenner krijgt van de Kamervoorzitter de opdracht om een verslag te schrijven ter voorbereiding op het debat dat de nieuwgekozen Kamer binnen een week na haar aantreden moet voeren.

Tijdverlies voorkomen

Voordat de Kamervoorzitter iemand aanwijst, heeft zij overleg met de beoogde fractievoorzitters van de gekozen partijen. Op deze manier gaat er zo weinig mogelijk tijd verloren en kan de nieuwgekozen Kamer snel tot benoeming van een of meerdere informateurs komen, die een duidelijke opdracht krijgen.

Houvast en helderheid

De Kamervoorzitter stelt in haar brief onder andere voor om één verkenner aan te wijzen, niet meerdere. Het verslag van de verkenner moet een voorstel voor een informateur en een richting voor de informatieopdracht bevatten. Zij wil de Kamer 'houvast en helderheid' geven. Zij baseert zich op de aanbevelingen van een onafhankelijke commissie die bestaat uit wetenschappers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij hebben evaluatie-onderzoek gedaan naar de kabinetsformatie van 2021-2022. 

Tijdens het debat over de gang van zaken tijdens de verkennersfase in de formatie van 2021 en hoe deze in de toekomst te voorkomen, zit de Kamervoorzitter in de plenaire zaal in het zogeheten vak K, waar normaal gesproken de bewindspersonen plaatsnemen.  

Initiatief van drie Kamerleden

Na afloop van dit debat is er vanaf ongeveer 17.00 uur de behandeling van een initiatiefnota van drie Kamerleden. Pieter Omtzigt, Joost Eerdmans (JA21) en Laurens Dassen (Volt) willen dat een (in)formateur gebonden wordt aan een termijn van maximaal zes werken voor het uitvoeren van zijn opdracht in de kabinetsformatie.   

Lees meer en volg live: