Commissiedebat over doorstroomvennootschappen (brievenbusfirma's)

De commissie voor Financiën voert op woensdag 7 december een debat over doorstroomvennootschappen met staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij. U kunt het debat vanaf 10.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De overheid heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen tegen belastingontwijking van doorstroomvennootschappen (brievenbusfirma’s). De rente-, royalty- en dividendstromen vanuit Nederland naar laagbelastende landen zijn daardoor aanzienlijk afgenomen, van € 38,5 miljard in 2019 naar € 6 miljard in 2021.

Internationale maatregelen

Volgens het kabinet is binnen de landsgrenzen op dit moment vrijwel alles gedaan wat gedaan kon worden om belastingontwijking van doorstroomvennootschappen aan te pakken. Meer maatregelen binnen Nederland zouden ertoe kunnen leiden dat het probleem van internationale belastingontwijking zich verplaatst naar andere landen. Het kabinet wil zich daarom de komende tijd met name richten op internationale maatregelen. In het commissiedebat worden verschillende maatregelen en hun (verwachte) effectiviteit besproken.

Lees meer en volg live

U kunt de bijbehorende stukken inzien. Het debat is vanaf 10.00 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Naar boven