Afscheid Kamerlid Renske Leijten

De Tweede Kamer heeft op 4 juli afscheid genomen van Renske Leijten, die 17 jaar Kamerlid was voor de SP. ‘Een volksvertegenwoordiger pur sang’, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Kamerleden klappen voor Kamerlid Renske Leijten in de plenaire zaal.

De Kamervoorzitter zei over Renske Leijten: "Bij alle onderwerpen waar jij je in vastbijt sta je altijd op de bres voor de burger, de mens achter de dossiers. Zonder ooit te verslappen heb je jaren gestreden voor de mensen die in jouw ogen slachtoffer zijn van een overheid die ze langzaam vermaalde. Voor die mensen was je een baken en anker.”

Woordvoerder zorg en financiën

Renske Leijten was jarenlang woordvoerder zorg. In 2017 stapte ze over naar de portefeuille financiën. Ze heeft ook over veel andere onderwerpen het woord gevoerd, zoals democratie, het referendum en digitalisering. Ze maakte onderdeel uit van de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagen. 

Initiatiefwetten en commissies

Ook heeft het vertrekkende Kamerlid verschillende initiatiefwetten op haar naam, zoals het regelen van de basistarieven in de thuiszorg en een wet om een einde te maken aan de verplichte aanbesteding in de thuiszorg. Ze was actief in verschillende Kamercommissies, zoals de commissie voor de Werkwijze, de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven en de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. Onlangs had Renske Leijten nog zitting in de werkgroep Informatieafspraken.

Bekijk de video en lees de toespraak

Bekijk hieronder de video van het afscheid of lees de tekst van de toespraak.