Aanbieding rapport over bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers

De Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur lijkt vooral een functie te vervullen in het vergroten van de bewustwording en agendasetting rond het thema. De monitor speelt slechts een kleine rol als aanjager van beleid. Dat blijkt uit een onderzoek van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in opdracht van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het rapport is op 14 januari 2021 aan de commissie aangeboden.

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur

De Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur geeft inzicht in hoe agressie en geweld tegen politici en ambtenaren in het decentrale bestuur zich ontwikkelt. Onderzoekers van het Lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool onderzochten in hoeverre deze monitor en de maatregelen uit het Programma Veilige Publieke Taak onder politici, bestuurders en ambtenaren bekend zijn.

Kleine rol als aanjager beleid

Uit het onderzoek blijkt dat de monitor onder burgemeesters de meeste bekendheid geniet. Onder griffiers en gemeentesecretarissen is ongeveer de helft bekend met de monitor. Het instrument lijkt vooral een functie te vervullen in het vergroten van de bewustwording en agendasetting rond het thema. De monitor speelt slechts een kleine rol als aanjager van beleid. Incidenten worden vaak gemeld en geregistreerd, maar daarnaast blijft er sprake van een grijs gebied. Voor agressie en geweld tegen ambtenaren geldt veelal een zerotolerance-beleid terwijl de burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers voor zichzelf de grenzen enigszins oprekken.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan. Deze hebben onder meer betrekking hebben op het zichtbaar maken van dit vraagstuk in de media, het versterken van het bewustzijn, scholing en training, samenwerking met politie en Openbaar Ministerie en het monitoren van de veiligheidsbeleving.