Aanbieding Klimaatnota 2023

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op donderdag 26 oktober de Klimaatnota 2023 in ontvangst genomen. Demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten bood de nota in een duurzame klimaatkoffer aan.

Demissionair minister Rob Jetten in vak K van de plenaire zaal met een koffer waar 'handle with care Klimaatdag' op staat.

In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde klimaatbeleid. Bovendien kan het kabinet aanvullende maatregelen aankondigen om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. 

Klimaat- en Energieverkenning

Samen met de Klimaatnota ontving de Kamer ook de Klimaat- en Energieverkenning. In deze verkenning beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, het heden en de toekomst. Zo worden de ontwikkelingen getoetst aan de belangrijke nationale en Europese klimaat- en energiedoelen. De verkenning vormt een belangrijk hulpmiddel voor de Kamerleden om het debat met het kabinet over de klimaatplannen goed te voeren.

Onafhankelijke raad

Naast de jaarlijkse Klimaatnota bestaat er het vijfjaarlijkse klimaatplan, waarin in grote lijnen het klimaatbeleid voor de daaropvolgende jaren is opgenomen. In 2019 zag het eerste plan het licht. Voor het tweede klimaatplan in 2024 wordt er advies gevraagd aan een onafhankelijke, wetenschappelijke klimaatraad.

Nationale Klimaatweek en Klimaatraadpleging

De aanbieding vond plaats voorafgaand aan de Nationale Klimaatweek, die op 30 oktober start. Eerder deze week, op woensdag 25 oktober, zijn de resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023 openbaar gemaakt.

Lees meer