Gang

Wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

De toestroom van nieuwkomers is een grote uitdaging voor scholen en gemeenten om alle leerplichtige nieuwkomers tijdig van onderwijs te voorzien. Scholen en gemeenten worden daarin ondersteund door onder voorwaarden tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen mogelijk te maken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 103
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg d.d. 3 juli 2023 over het wetsvoorstel Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering van 1 juni 2023 is reeds besloten de inbrengdatum vast te stellen op 13 juni 2023 te 14.00 uur.  Agenderen voor een wetgevingsoverleg zodra de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:50 - 15:51

Wetgevingsproces

 1. 5 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 8 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 13 juni 2023

  Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 juni 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: In de procedurevergadering van 1 juni 2023 is reeds besloten de inbrengdatum vast te stellen op 13 juni 2023 te 14.00 uur.  Agenderen voor een wetgevingsoverleg zodra de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen. 

 6. 29 juni 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg d.d. 3 juli 2023 over het wetsvoorstel Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. 

 7. 3 juli 2023

  Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 5 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Stemmingen over de wet Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (36373)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten