Wetsvoorstel

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Wetsvoorstel ten behoeve van de invoering van een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland: vitale aanbieders en ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie. De bedoeling is de veiligheidstoets in te voeren voor investeringen vanuit alle landen.

Activiteiten

06 jul 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

16:15 - 16:30

06 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 september 2021 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

30 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
06 jul 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 sep 2021

Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten