Wetsvoorstel

Wijziging van de wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Met dit wetsvoorstel worden de procedures voor de vergunningverlening uitgebreid en aangepast om om te gaan met de situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft. Bedrijven uit de windsector zullen bij aanvragen voor vergunningen voor windparken op zee te maken krijgen met de voorgestelde wijzigingen. Als er in onderlinge concurrentie meer dan één marktpartij bereid is een windpark zonder subsidie te realiseren, ontstaat de vraag hoe te bepalen aan wie de vergunning voor het windpark wordt verleend. Aanpassing van deze wet is nodig om een extra verdeelmethode voor de vergunning aan het bestaande stelsel toe te voegen. Dit wetsvoorstel betreft alleen het toevoegen van veilen als optie om de vergunning voor een windpark op zee te verlenen.

Activiteiten

29 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

13:00 - 13:15

18 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen in de week na het rondetafelgesprek over de Wet windenergie op zee.

16:30 - 17:30

09 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 25 april 2019.

16:30 - 17:30

25 apr 2019

Wetgevingsproces

26 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
29 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 jan 2019

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten