Steun voor nieuwe afhandeling aardbevingsschade

4 juli 2017, debat - Met een protocol, een onafhankelijke commissie en een fonds wil minister Kamp (Economische Zaken) de afhandeling van Groningse aardbevingsschadeclaims stroomlijnen. De Kamer steunt zijn plannen en dringt aan op spoed.

"Gaswinning veroorzaakt schade aan gebouwen, maar vooral aan mensen." Wassenberg (PvdD) wijst op het diepe wantrouwen in Groningen ten opzichte van de politiek, de NAM en het Centrum Veilig Wonen. Het gaat niet alleen om materiële schade, maar ook om erkenning, voegt Graus (PVV) toe.

Kamp zegt zich zeer bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de Groningers. Juist daarom overlegt de Nationaal Coördinator Groningen namens hem met alle partijen in de regio om de schadeafhandeling te verbeteren.

Volgens Beckerman (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Wassenberg is de visie van de regio glashelder: de gaswinning moet verder omlaag. De minister wijst op de balans die steeds gezocht moet worden tussen veiligheid voor de Groningers en het belang van leveringszekerheid voor alle inwoners van Nederland.

Schadeprotocol

In maart 2017 kondigde de Nationaal Coördinator Groningen aan dat er een nieuwe procedure komt voor de afhandeling van schademeldingen als gevolg van de gaswinning. De NAM wordt daarbij buitenspel gezet. Goed zo, zegt Nijboer (PvdA): mensen met schade moeten bij de overheid terechtkunnen.

Bewoners met aardbevingsschade moeten op de afhandeling wachten totdat het nieuwe protocol er is. Dat vindt Kamp vervelend, maar hij wil een zo groot mogelijk draagvlak voor een juridisch houdbaar protocol. De Nationaal Coördinator hoopt dat zo'n protocol eind juli klaar is.

Beckerman noemt vier pijlers waaraan het schadeprotocol volgens de regio moet voldoen.

  • een verantwoordelijke staat
  • de menselijke maat
  • rechtvaardige schadebepaling
  • onafhankelijkheid

Baudet (FvD) ziet een simpeler oplossing voor de afhandeling van aarbevingsschade. Taxateurs moeten de schade vaststellen en vervolgens wordt het schadebedrag overgemaakt naar de bankrekening van de gedupeerden.

Schadefonds

Er komt een schadefonds voor aardbevingsschade. Van Tongeren wil verder uitstel voorkomen: het kabinet moet het fonds snel instellen en daarbij voorfinancieren. En het geld bij de NAM weghalen, zegt Nijboer.

Bosman (VVD) heeft twijfels bij een schadefonds, want dan komt er weer "een bestuurslaag met bureaucratie" bij. Maar de minister wijst op de voordelen. Bewoners hebben dan niets meer met de NAM te maken, niet bij de vaststelling van de schade en niet bij de uitbetaling.

Versterkingsopgave

Veel mensen in het Groningse aardbevingsgebied zullen maanden hun huis uit moeten omdat het versterkt moet worden. Dat heeft grote gevolgen voor deze mensen, zeggen Van Veldhoven (D66) en Mulder (CDA). Zij vragen om goede begeleiding van de bewoners, van het begin tot het eind van de operatie.

Van de ene Groninger wordt het huis opgeknapt, terwijl dat voor het huis van de andere Groninger niet nodig wordt gevonden. Dat geeft spanningen, zegt Van Veldhoven. Kamp beaamt dat de versterking van woningen een enorm moeilijke opgave is, ook om zulke spanningen te vermijden.

De bestuurders in Groningen zullen met goede plannen moeten komen, zegt Bosman. Want het beschikbare geld moet wel goed besteed worden. En daarbij moeten de bestuurders wat hem betreft ook rekening houden met de krimp in het gebied.

De Kamer sprak eerder op 9 oktober 2014, 12 februari, 3 maart en 28 april 2015, 26 januari, 16 juni, 14 september 2016, 15 februari 2017 en 20 april 2017 over (de gevolgen van) de aardgaswinning in Groningen. Zij stemt op 6 juli over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist