Waardedaling Groningse woningen besproken

16 juni 2016, debat - Door aardbevingen als gevolg van gaswinning daalt de waarde van Groningse gebouwen. Welke maatregelen zijn nodig? Daarover debatteert de Kamer met minister Kamp van Economische Zaken.

Een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen stelt een veel grotere waardevermindering vast in het Groningse gaswinningsgebied dan een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat toont aan dat meer onafhankelijk onderzoek met diverse methodieken nodig is, vindt Mulder (CDA). Klever pleit namens de PVV al jaren voor een ruimhartige uitkoopregeling voor mensen die willen verhuizen, waarbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van 2012. Daar sluit Jan Vos (PvdA) zich nu bij aan. Er start nu een pilot waarin bepaalde, moeilijk verkoopbare woningen in het aardbevingsgebied voor 97% van de marktwaarde worden opgekocht, meldt Kamp. Daarvoor is 10 miljoen beschikbaar.

Is de invloed van de NAM te groot?

De NAM moet blijven bijdragen aan het oplossen van problemen, aldus VVD'er Bosman. Andere woordvoerders stellen dat de concessiehouder te veel invloed heeft. Waarom moet de NAM het jaarplan van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) goedkeuren?, vraagt Dik (ChristenUnie). De NAM zit er "te veel met de vingertjes tussen" bij dit samenwerkingsverband van rijksoverheid, twaalf Groningse gemeenten en de provincie Groningen, stelt ook Smaling (SP). En hoe onafhankelijk is het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat de aardbevingsschade afhandelt?, vraagt Van Veldhoven (D66). Dit is weggehaald bij de NAM, antwoordt Kamp. Hij beslist binnenkort of het onder toezicht komt van de NCG, zoals D66 voorstelt.

Roep om een parlementaire enquête

Bij de gaswinning ging winst boven de veiligheid van bewoners. Wassenberg (PvdD) herinnert aan die conclusie van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Het is dan ook vreemd dat de winning in 2013, ondanks de aardbevingen, verder werd opgeschroefd, zegt Mulder. Zij vraagt zich af wat waar is van de geruchten dat het ministerie, Shell en Exxon daarover geheime afspraken hadden gemaakt. Alle reden voor een parlementaire enquête, vinden Wassenberg en Dik. Dat gaat Van Tongeren (GroenLinks) en Van Veldhoven vooralsnog te ver. Van Tongeren wil eerst weten wat er met de aanbevelingen uit het OVV-rapport is gebeurd.

De Kamer stemt op 21 juni over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Naar boven