Agenda van 5 augustus 2022

Parlementaire onderzoeken: wat is het verschil?

Het controleren van de regering is een belangrijke taak van de Tweede Kamer. Wanneer de Kamer een bepaalde zaak grondig onder de loep wil nemen, kan zij een parlementair onderzoek instellen. Op basis van het onderzoeksrecht kan de Kamer dan verschillende instrumenten inzetten. Welke onderzoeken hebben recent plaatsgevonden of lopen nu nog, en wat zijn de verschillen?

Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00 uur over het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het debat zal gevoerd worden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.

Rondetafelgesprek onderwijshuisvesting en ventilatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op woensdag 6 juli 2022 van 14:00 tot 16:45 uur met deskundigen en betrokkenen over onderwijshuisvesting en ventilatie tijdens een rondetafelgesprek.

Zelfstandigen zonder personeel

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 30 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 uur over zzp. Hiervoor komen minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Kamer.

Datacenters in Nederland

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert op donderdag 23 juni 2022 van 18.00 tot 23.00 uur over datacenters. Hiervoor komen minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer.

Gesprek over sancties tegen Rusland

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken houdt op donderdag 23 juni een rondetafelgesprek over de uitvoering van en het toezicht op sancties tegen Rusland en Russische strategische partnerschappen.

Naar boven