Uitgelicht : Wonen en het coronavirus

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vergadert op donderdag 3 juni 2021 van 13:30 tot 17:30 uur over wonen en het coronavirus. Namens het kabinet is demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig.

Volg live

Het commissiedebat over Wonen en corona is in zaal K4. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Invloed van de coronapandemie op het wonen

Dat corona ook invloed heeft (gehad) op de woningmarkt staat vast. Voor woningeigenaren, die vreesden dat de huizenprijzen zouden dalen, lijkt de schade mee te vallen. Huizenprijzen stegen door in 2020 en 2021. Voor starters op de koopmarkt zijn huizen daardoor echter vaak onbereikbaar geworden.

Voor huurders, met name in de sociale huursector, kon de pandemie hard aankomen. Door corona raakten mensen soms hun baan (tijdelijk) kwijt, werden ernstig ziek of moesten maandenlang met veel gezinsleden doorbrengen in veelal kleine woningen.

Op de koopmarkt heeft de overheid weinig directe invloed. Bij de huursector kan overheidsingrijpen voor huurders wel enige verlichting geven.

Huurprijzen sociale huurwoningen in 2021 bevroren

Op verzoek van het SP-Tweede Kamerlid Beckerman worden de huurprijzen in de sociale huursector in 2021 bevroren. Beckerman diende, samen met GroenLinks en de PvdA, een motie in die de minister daartoe opriep. De motie werd breed gesteund in de Tweede Kamer en dus aangenomen. Het betekent dat de huren (tot 752 euro) van deze woningen per 1 juli 2021 niet mogen worden verhoogd.

Tegemoetkoming voor woningcorporaties

Verhuurders van sociale huurwoningen (vaak woningcorporaties) lopen door de bevriezing van de huren inkomsten mis. Demissionair minister Ollongren trekt jaarlijks 200 miljoen euro uit om woningcorporaties en andere verhuurders te compenseren. Ollongren: "Het is voor mensen belangrijk dat er voldoende nieuwe woningen bij komen en dat woningen onderhouden worden en duurzaam worden gemaakt."

Wet eenmalige huurverlaging

Tijdens het commissiedebat zal over bovenstaande onderwerpen en de bijbehorende financieringsvraagstukken gesproken worden. Ook de uitvoering van de Wet eenmalige huurverlaging komt aan bod. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen.