Commissiedebat : Wonen en Corona

De vergadering is geweest

3 juni 2021
13:30 - 17:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • A. Kops (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken over de huurbevriezing en reactie op de uitvoering van de Wet Eenmalige huurverlaging

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsinzet om huisuitzettingen te voorkomen door gevolgen van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Nijboer c.s. over dekking voor het bevriezen van de huren door het verlagen van de BIK met 200 miljoen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake de motie van het lid Beckerman over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen

  Te behandelen:

  Loading data