Uitgelicht : Commissiedebat medische ethiek en orgaandonatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert met enige regelmaat over beleid op het gebied van medische ethiek en orgaandonatie. Het volgende commissiedebat hierover is op woensdag 28 juni van 14.00 tot 18.00 uur. Hiervoor komt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Kamer.

Twee lege ziekenhuisbedden in zaal.

Volg live

Het debat is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via Debat Direct.

Agenda en verslag

Bekijk de bijbehorende stukken. Er wordt een woordelijk verslag gemaakt van het debat. Zodra het klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Medische ethiek

Medische ethiek gaat over de moreel juiste handelwijze in de medische wereld. Wat mag wel, wat mag niet, wat is fatsoenlijk? De onderwerpen in het debat hebben vaak te maken met geboorte en dood en de medische behandelingen die daarbij mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan abortus en euthanasie, maar ook aan draagmoederschap en spermadonatie.

Mensen hebben vaak heel verschillende ideeën hierover: of een bepaalde behandeling eigenlijk wel zouden moeten bestaan, en zo ja, welke afspraken dan moeten gelden. Daarom debatteert de Kamer regelmatig over beleid op het gebied van medische ethiek. De vorige keer was op 2 juni 2022.

Het Donorregister en orgaandonatie

In het Donorregister staat van elke Nederlandse burger van 18 jaar en ouder of ze organen en weefsels willen doneren na hun overlijden. Mensen kunnen zelf aangeven of ze dat willen of niet. Het invullen van het Donorregister kan online of met een formulier. Wie hierin geen keuze maakt, staat met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister en is donor. De overheid heeft speciale aandacht voor deze groep. Zij zouden met meer informatie misschien een andere keuze maken.