Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 23 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Appreciatie van het rapport Rathenau Instituut datacenters 'Beter beslissen over datacenters'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Update hack bij ID-ware

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren (Kamerstuk 22112-3454)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2023 Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie voor Digitale Zaken voor de periode van 3 november en 17 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reflectie en behandelvoorstel DiZa-rapporteurs - Rapportage bevindingen ministerie van VWS inzake monitoren voortgang Moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s.

 9. 9

  Overzicht geplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Geplande activiteiten
  25-11-2022 10.00 - 12.30 Werkbezoek TNO
  29-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie Stichting BlockChange.EU inzake digitale rugzak voor leven lang leren
  30-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022
  02-12-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885) - 26643-908
  05-12-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van ministerie van BiZa, van EZK en van J&V die zien op digitalisering voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  15-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Nederlandse Cybersecuritystrategie
  18-01-2023 15.30 - 17.30 Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie
  25-01-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  10-02-2023 12.00 - 12.00Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 21-22 februari 2023
  15-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

  Procedurevergaderingen
  23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 10. 10

  Ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Inbreng schriftelijk overleg EU-voorstel: Verordening Cyberweerbaarheid: vereisten voor producten met digitale onderdelen COM (2022) 454 
  Technische briefing Verordening Cyber Resilience Act (CRA)