Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

20 april 2022
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 20 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mededelingen

  • De commissie gaat in op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek waar informatiebeveiliging en IT-beheer bij alle ministeries als vast element is onderzocht, alsmede de komende publicatie van het vervolgonderzoek naar aanleiding van de inzet door de rijksoverheid van algoritmes. 
  • Het commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek wordt ingepland na ontvangst van bovengenoemd onderzoek en de technische briefing. 
  • De staf bereidt een notitie voor waarin een ordening van de stukken die geagendeerd zijn voor het commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek zal worden voorgesteld, o.a. met het oog op het (nog te plannen) commissiedebat Kunstmatige Intelligentie en stukken die bij andere commissies over dit onderwerp in behandeling zijn. 
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Invulling gewijzigde motie Bisschop c.s. over stappenplan voor digitale toegankelijkheid (Kamerstuk 35925-VII-49)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie CoronaMelder Applicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage 'Grote ICT-projecten' 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie amendementen van het lid Leijten bij de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstuk 35261-13-15-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  35261 Vierde nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie amendement van het lid Leijten over instemming van de betrokkene voorafgaand aan het verwijderen van elektronische berichten (Kamerstuk 35261-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag informele Telecomraad 8 en 9 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  35261 Derde nota van wijziging inzake wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Activiteitenoverzicht commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie
  • Tijdens de procedurevergadering van 18 mei 2022 zal het lid Van der Staaij (SGP), namens de werkgroep, een toelichting geven op de aanbevelingen vanuit het rapport Versterking functies Tweede Kamer  De staf zal (in potlood) een datum reserveren voor het organiseren van een strategische procedurevergadering (medio juni).
  • De technische briefing Wet digitale overheid kan doorgang hebben op 10 mei 2022 van 16.30-17.30 uur(*).
  • Bij het organiseren van activiteiten wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met overlap van reeds geplande activiteiten bij andere commissies. 

  Geplande activiteiten
  19-04-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Toelichting op jaarverslag 2021 Autoriteit Persoonsgegevens
  16-05-2022 14.00 - 16.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  25-05-2022 13.30 - 14.30 Technische briefing Opruimen van vervuilde data binnen overheidsinstellingen
  31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022
  10-06-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek gemeente Amsterdam
  20-06-2022 14.30 - 17.00 Werkbezoek Fox-IT inzake cybersecurity/weerbaarheid
  09-09-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

  Procedurevergaderingen
  20-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Kunstmatige intelligentie (wordt ingepland na ontvangst kabinetsreactie op WRR-rapport 'Opgave AI')
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Inbreng schriftelijk overleg BNC-fiches inzake informatiebeveiliging en cybersecurity (wordt ingepland na ontvangst fiches)
  Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3-2022)
  Werkbezoek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3-2022)
  Technische briefing Wet digitale overheid (35868) (*)

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  • Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868)

  Plenaire debatten
  • Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (aangemeld voor plenaire behandeling)

   
 15. 15

  Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om commissiedebat Cybersecurity in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om de Cyberspiekbriefjes in ontvangst te nemen

  Te behandelen:

  Loading data