Algemeen overleg

Behandelvoorbehoud migratievoorstellen

Algemeen overleg: "Behandelvoorbehoud migratievoorstellen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Behandelvoorbehoud migratievoorstellen op 31 oktober 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 oktober 2018, over Behandelvoorbehoud migratievoorstellen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
EU-voorstel: Gewijzigd voorstel inzake de oprichting van een EU asielagentschap 2018 COM (2018) 633 (Engelstalige versie)

Te behandelen: