Debat geweest
21 februari 2018 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 21 februari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 21 februari 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake rapporten Amnesty International over vreemdelingendetentie
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 24 januari 2018 - 9 februari 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek brief en algemeen overleg over huiselijk geweld

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

Te behandelen:

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over het bericht ‘Politie brengt protesterende Koerden naar 'veilige plek' na provocaties

Te behandelen:

15
Uitvoering van de motie van de leden Knops en Tellegen over de mogelijkheid dat verooordeelden voor aan terrorisme gerelateerde misdaden in vrijheid hun hoger beroep afwachten(Kamerstuk 34550 X-95)

Te behandelen:

16
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland

Te behandelen:

21
Informatie over toezending reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels

Te behandelen:

29
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over seksueel misbruik binnen de jehova’s getuigen

Te behandelen:

30
Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Tellegen over een adequaat niveau van screening van nareizigers (Kamerstuk 19637-2286)

Te behandelen:

39
Stafnotitie - Jaarplanning 2018
40
Voorstel opzet rondetafelgesprek over bedreiging en bescherming van journalisten
41
Voorstel opzet rondetafelgesprek artificiële intelligentie in het recht