Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (120)

U zoekt op ‘risicovloeren’

Plenaire verslagen

62e vergadering, woensdag 13 maart 2019

62e vergadering, woensdag 13 maart 2019; Opening; Mededelingen; Modeltekst investeringsakkoorden; SUWI-onderwerpen (AO d.d. 20/02); Desinformatie/digitale inmenging; Discriminatie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Burgemeesters die met de dood worden bedreigd; Rapporten inzake het WODC; Kinderporno en kindermisbruik; Personen-...

Overige Kamerstukken

Derde herziene convocatie algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren op 20 februari 2019

20 februari 2019 Tijd: 16.00 - 18.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Bouwregelgeving/ risicovloeren Agendapunt: Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren – 14 februari 2019 Voortgangsbrief bouwregelgeving...

2018D52783

Uitgelicht

Bouwregels en risicovloeren

Bouwregels en risicovloeren. Bouwregels en risicovloeren. Bouwregels en risicovloeren. 21 november 2023 Op woensdag 20 november 2019 van 16.00 tot 18.00 uur vergadert de commissie voor Binnenlandse Zaken over bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies. Namens het kabinet zijn minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige Kamerstukken

Bouwregelgeving/risicovloeren

Bouwregelgeving/risicovloeren. 13 Bouwregelgeving/risicovloeren Aan de orde is het VAO Bouwregelgeving/risicovloeren (AO d.d. 20/02). De voorzitter: Aan de orde is het VAO Bouwregelgeving/risicovloeren. Ik heet opnieuw de minister van Binnenlandse Zaken...

2019D12682

Overige Kamerstukken

Convocatie algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren d.d. 08 november 2018

besloten: openbaar Onderwerp: Bouwregelgeving/risicovloeren Agendapunt: Reactie op verzoek van het lid Ronnes, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over risicovloeren in gebouwen Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en...

2018D47773

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Bouwregelgeving/risicovloeren

Stemmingen moties Bouwregelgeving/risicovloeren. 21 Stemmingen moties Bouwregelgeving/risicovloeren Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Bouwregelgeving/risicovloeren, te weten: - de motie-Krol over meer controle op de naleving...

2019D13724

Overige Kamerstukken

Stemming motie Bouwregelgeving/risicovloeren

Stemming motie Bouwregelgeving/risicovloeren. 12 Stemming motie Bouwregelgeving/risi- covloeren Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Bouwregelgeving/risicovloeren, te weten: - de motie-Krol over een pictogram voor...

2019D24674

Overige Kamerstukken

De leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) doen het voorstel om de minister van BZK een schriftelijke reactie te vragen, vóór het algemeen overleg Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies, op het artikel "Ernstige afwijkingen tijdens bouw AZ-stadion: gemeente legde drie keer bouwstop op" en de voorlopige conclusies van Royal Haskonig (zie bijlagen)

De leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) doen het voorstel om de minister van BZK een schriftelijke reactie te vragen, vóór het algemeen overleg Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies, op het artikel "Ernstige afwijkingen tijdens bouw...

2019D43334

Brieven regering

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren. Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren Datum 14 februari 2019 Betreft Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2019-0000055385 Uw...

2019D06226

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2019, over bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2019, over bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 325 Bouwregelgeving Nr. 206 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 januari...

2019D48408

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over Bouwregelgeving/ risicovloeren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over Bouwregelgeving/ risicovloeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 28 325 Bouwregelgeving Nr. 194 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2019 De...

2019D08342

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om de brief 04 juli 2018 over opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt (TK 32847-410) die nu voor het AO Bouwregelgeving/risicovloeren geagendeerd staat, te laten betrekken bij het AO Staat van de woningmarkt van 6 maart 2019.

Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om de brief 04 juli 2018 over opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt (TK 32847-410) die nu voor het AO Bouwregelgeving/risicovloeren geagendeerd staat, te laten betrekken...

2019D06077

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Ronnes, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over risicovloeren in gebouwen

Reactie op verzoek van het lid Ronnes, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over risicovloeren in gebouwen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 28 325 Bouwregelgeving Nr. 173 BRIEF VAN DE...

2018D31431

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren 20 november 2019

Herziene convocatie algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren 20 november 2019. Den Haag, 19 november 2019 Noot: Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Bewindspersoon: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops...

2019D36285

Commissievergaderingen

Binnenlandse Zaken

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om de minister van BZK een schriftelijke reactie te vragen, vóór het algemeen overleg Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies, op het artikel "Ernstige afwijkingen tijdens bouw AZ-stadion...

E-mailprocedure

(besloten)

Tijd: 14:00 - 14:00 uur