Tweede Kamer start pilot met extra medewerkers voor inhoudelijke ondersteuning

Om de Tweede Kamer beter toe te rusten op de controlerende en medewetgevende taken, start de Tweede Kamer een pilot met tien fulltime medewerkers voor analyse en onderzoek. Dat heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp vandaag bekendgemaakt.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens het jaarlijkse wetgevingsoverleg over de Raming, de begroting van de Tweede Kamer.

Na onderzoek van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de staatscommissie parlementair stelsel is gepleit voor meer ambtelijke expertise op het terrein van wetgeving. Ook de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer, onder voorzitterschap van Kamerlid Van der Staaij, pleit voor meer inhoudelijke ondersteuning van het wetgevingsproces. Naast deze structurele vraag, houdt de Kamer dit jaar drie parlementaire enquêtes. Dat zijn intensieve trajecten die een groot beslag leggen op de Kamerleden en de ambtelijke diensten.

Inhoudelijk debat

Het Presidium, het bestuur van de Kamer, kondigde de pilot aan tijdens het jaarlijkse wetgevingsoverleg over haar eigen begroting. Kamervoorzitter Bergkamp: “Met deze pilot faciliteren we Kamerleden beter. De nieuwe medewerkers richten zich onder andere op inhoudelijke ondersteuning van Kamerleden bij medewetgeving en de analyse van regeringsstukken. Hiermee versterken wij het inhoudelijk debat en de controlerende en wetgevende taken van de Tweede Kamer."De nieuwe medewerkers gaan ook de wetgevingsrapporteurs ondersteunen. Bergkamp: "Voordat een wetsvoorstel naar de Kamer komt, kunnen rapporteurs namens de commissie een plan maken voor het verkrijgen van de kennis en informatie die nodig is voor een zorgvuldige behandeling van wetten. Dat doet een Kamerlid dan voor de hele commissie. Zo wordt het werk efficiënter gedaan. Ook kleinere fracties hebben hier voordeel van."

Volgende stap

Vorig jaar is op voorspraak van het Presidium de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) al versterkt met extra personeel. Toen is een eerste stap gezet om de ondersteuning van de (mede)wetgevende en de controlerende taak van de Kamer te verbeteren. Tot december 2023 worden nu in een pilot nog eens tien extra medewerkers ondergebracht bij deze dienst om Kamerleden te ondersteunen. De Tweede Kamer beoordeelt in deze pilotperiode of er daadwerkelijk behoefte is aan structurele uitbreiding en waar deze dan uit moet bestaan. “We gaan in deze periode ondervinden en gericht kijken wat de Kamer nodig heeft”, aldus Bergkamp.

Raming

Tijdens het jaarlijkse wetgevingsoverleg over de Raming bespreekt de Kamer haar eigen begroting. In de Raming staan de beleidsprioriteiten en financiële plannen van het Presidium. De Raming voor 2023 kwam dit jaar op 23 maart uit. 

Rijksbegroting

Over moties wordt later gestemd. Nadat de Raming is vastgesteld, voegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze toe aan de Rijksbegroting.