Gang

Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit wetsvoorstel bevat een verzameling veranderingen van kleinere onderwerpen op het gebied van financiële markten. Het voorstel regelt onder meer enkele aanscherpingen en veranderingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en een uitbreiding van het verbod op bonussen bij staatssteun. Ook regelt het voorstel een paar veranderingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars om de bescherming van polishouders te verbeteren.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 20 december 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Wetgevingsproces

 1. 4 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 12 oktober 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 20 december 2023 om 14.00 uur. 

 4. 20 december 2023

  Wijzigingswet financiële markten 2024

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd.