Gang

Wetsvoorstel Energiewet

Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet door een nieuw Energiewet. Het voorstel voegt de regels voor het transport en de levering van gas en elektriciteit in Nederland bij elkaar. Daarnaast staan in het voorstel de Europese regels voor elektriciteit (onder meer de Europese Elektriciteitsrichtlijn) en de Europese regels voor gas. Ook staan er bepalingen in voor de transitie naar schonere en hernieuwbare bronnen van energie.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Tijd activiteit: 19:00 - 23:00

Plenair debat (wetgeving)

Tijd activiteit: 11:45 - 16:30

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds in behandeling.  Het wetgevingsoverleg over de Energiewet op maandag 15 april 2024 zal worden verlengd tot uiterlijk 19.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Wetgevingsoverleg

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - gebruikers

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing organiseren in de week van 18 maart 2024.  Rondetafelgesprek organiseren in de week van 25 maart 2024.  Agenderen voor een wetgevingsoverleg met als thema 'Gebruikers' op 8 april 2024 van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur.  Agenderen voor een wetgevingsoverleg met als thema 'Systeem' op 15 april 2024 van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur.  Het verzoek is zo min mogelijk commissieactiviteiten op het terrein van klimaat en energie te plannen rondom bovenstaande activiteiten.  Plenaire behandeling na het meireces.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing organiseren in de eerste week van september.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 september 2023 te 14.00 uur.   Rondetafelgesprek organiseren in de tweede week van september (zie agendapunt 31)

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 9 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 27 juni 2023

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Technische briefing organiseren in de eerste week van september.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 september 2023 te 14.00 uur.   Rondetafelgesprek organiseren in de tweede week van september (zie agendapunt 31) 

 4. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 5. 6 september 2023

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 14 september 2023

  Energiewet

  Rondetafelgesprek

 8. 10 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 12 oktober 2023

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 24 oktober 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

 11. 6 februari 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 6 februari 2024

  Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

 13. 27 februari 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 29 februari 2024

  Procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

  Procedurevergadering

  Besluit: Technische briefing organiseren in de week van 18 maart 2024.  Rondetafelgesprek organiseren in de week van 25 maart 2024.  Agenderen voor een wetgevingsoverleg met als thema 'Gebruikers' op 8 april 2024 van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur.  Agenderen voor een wetgevingsoverleg met als thema 'Systeem' op 15 april 2024 van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur.  Het verzoek is zo min mogelijk commissieactiviteiten op het terrein van klimaat en energie te plannen rondom bovenstaande activiteiten.  Plenaire behandeling na het meireces. 

 15. 6 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 16. 21 maart 2024

  Energiewet

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 17. 27 maart 2024

  Energiewet

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 18. 8 april 2024

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - gebruikers

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 19. 9 april 2024

  Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds in behandeling.  Het wetgevingsoverleg over de Energiewet op maandag 15 april 2024 zal worden verlengd tot uiterlijk 19.00 uur. 

 20. 15 april 2024

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 21. 16 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 23 april 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 23. 23 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 23 april 2024

  Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 25. 21 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 26. 21 mei 2024

  Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 27. 23 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378)

  Plenair debat (wetgeving)

 28. 23 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378) voortzetting

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten