Gang

Wetsvoorstel Ver­an­de­ring van de Grond­wet, strek­ken­de tot in­voe­ring van de be­voegd­heid van de Eer­ste Ka­mer om voor­stel­len van wet te wij­zi­gen en te­rug te zen­den.

Een wetsvoorstel moet eerst worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer mag het wetsvoorstel met een amendement wijzigen. De Eerste Kamer heeft die mogelijkheid op dit moment niet. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel, zoals dat door de Tweede Kamer is aangenomen, alleen aannemen of afwijzen. De regering stelt nu voor om de Eerste Kamer de mogelijkheid te geven wijzigingen aan te brengen in een wetsvoorstel en het daarna nog een keer terug te sturen naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer besluit dan of die wijzigingen geheel of gedeeltelijk in het wetsvoorstel kunnen blijven staan. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel gewijzigd terugstuurt, dan heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Hiervoor is een wijziging van de Grondwet nodig. De Eerste Kamer is niet verplicht om gebruik te maken van de mogelijkheid om het wetsvoorstel gewijzigd terug te sturen. De Eerste Kamer kan nog steeds besluiten om een wetsvoorstel ‘gewoon’ aan te nemen of te verwerpen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Controversieel verklaard

Procedurevergadering

Besluit: De status (controversieel) wordt gehandhaafd.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 juli 2023 om 14.00 uur.  De commissie besluit een voorbereidingsgroep in te stellen bestaande uit de leden Omtzigt en Chris Simons (VVD) die een voorstel zal doen voor een kennisactiviteit ten behoeve van de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Wetgevingsproces

 1. 6 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 15 juni 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 juli 2023 om 14.00 uur.  De commissie besluit een voorbereidingsgroep in te stellen bestaande uit de leden Omtzigt en Chris Simons (VVD) die een voorstel zal doen voor een kennisactiviteit ten behoeve van de verdere behandeling van het wetsvoorstel.  

 4. 13 juli 2023

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (TK 36374-(R2187))

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. 

 7. 12 september 2023

  Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)

  Rondetafelgesprek

 8. 21 december 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: De status (controversieel) wordt gehandhaafd.  

Documenten