Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Dit wetsvoorstel voert wijzigingen door in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) die erop zijn gericht het noodzakelijke toezicht op gedetineerden waarvan een ernstige gevaarzetting voor de samenleving uitgaat, te versterken. Het wetsvoorstel heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking op de specifieke groep van gedetineerden die in een criminele organisatie een vooraanstaande positie innemen, een spil vormen in dat criminele netwerk en die over aanzienlijke financiële middelen beschikken. Daartoe geeft het wetsvoorstel de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheid te bevelen dat het contact tussen een gedetineerde en de buitenwereld gedurende langere tijd en verdergaand dan op grond van de huidige wet reeds mogelijk is, wordt beperkt. Ook wordt het toezicht op het contact tussen gedetineerden en hun rechtsbijstandverleners versterkt. Tevens krijgt de Minister de bevoegdheid om huisregels voor de extra beveiligde inrichting (EBI) en de afdeling intensief toezicht (AIT) vast te stellen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 23:59

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:50

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen na het zomerreces.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:50 - 15:51

Wetgevingsproces

 1. 6 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 14 juni 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen na het zomerreces. 

 4. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 5. 21 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 28 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 4 oktober 2023

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (36372)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 8. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 12 oktober 2023

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (36372)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 24 januari 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 25 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 6 maart 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (36372)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 14. 19 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 15. 26 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 16. 26 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 3 april 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 18. 28 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 12 juni 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 20. 4 september 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten