Gang

Wetsvoorstel Wet Cameratoezicht Douane

Dit wetsvoorstel regelt de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van vaste en mobiele camera's door de douane en legt expliciete grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van camera’s vast wanneer persoonsgegevens, waaronder in een specifieke situatie bijzondere persoonsgegevens, worden verwerkt. Ook voorziet het wetsvoorstel in een grondslag voor nadere regels die in een algemene maatregel van bestuur moeten worden gesteld ter verzekering van de juiste uitvoering en toepassing van de wetsbepalingen met betrekking tot het gebruik van camera’s wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 juni 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 16:20 - 17:00

Wetgevingsproces

 1. 21 april 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 11 mei 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 juni 2023 om 14.00 uur. 

 4. 1 juni 2023

  Wet cameratoezicht douane

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 14 september 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 7. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 21 september 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot cameratoezicht en verwerking persoonsgegevens (Wet cameratoezicht douane (36345)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten