Gang

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel van het lid Leijten over een bindend correctief referendum

De invoering van een bindend correctief referendum is in Nederland al jaren onderwerp van discussie. De Staatscommissie Parlementair Stelsel deed in 2018 aanbevelingen voor de voorwaarden rondom invoering van een referendum. Sommige van deze voorwaarden horen in de Grondwet thuis, zoals de onderwerpen waar wel of geen referendum over georganiseerd kan worden of dat een uitkomstdrempel moet worden vastgesteld. Het lid Leijten neemt met dit initiatiefswetsvoorstel het initiatief voor een uitvoeringswet. Het advies van de Staatscommissie wordt hierbij als uitgangspunt genomen. De procedurele uitwerking van de voorwaarden rondom invoering van een referendum zou in een uitvoeringswet weergegeven moeten worden en niet in de Grondwet. Op 5 juli 2022 was er geen meerderheid voor het initiatiefswetsvoorstel van het lid Leijten over het invoeren van een referendum (zie wetsvoorstel 35729).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 86
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:15 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:44 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 november 2022 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:35 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 5 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 september 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop. 

 3. 18 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 4. 20 oktober 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 november 2022 om 14.00 uur. 

 5. 16 november 2022

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 36160)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 8 december 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 februari 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (36160)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 14 februari 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten