Wandelgang

Wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (Wvb)

Met de activering van artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking heeft het kabinet de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïners bij de burgemeesters gelegd. Deze voortduringswet geeft de Kamers de mogelijkheid zich uit te spreken over de activering van dit noodrecht door de regering. Verwerpen de Kamers de wet, dan moeten de betreffende bepalingen snel weer buiten werking worden gesteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
Volt 2
Gündogan 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
FVD 5
JA21 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
BBB 1
Omtzigt 1

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:11

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 mei 2022.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsproces

 1. 19 april 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 april 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 mei 2022. 

 3. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 4. 3 mei 2022

  Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb (36081)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 11 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 18 mei 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 1 juni 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 2 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 29 juni 2022

  Consequenties van activering van het noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking en de achtergrond van deze wet (Geannuleerd)

  Rondetafelgesprek

 10. 6 juli 2022

  Plenaire vergadering: Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb (36081)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 11. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten