Wetsvoorstel

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
11 mei 2022
21 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:10 - 13:11

20 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 mei 2022.

14:30 - 15:30

Wetgevingsproces

19 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
20 apr 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 mei 2022

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb (36081)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 mei 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 mei 2022

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten